Sunday

Ramalan siapa terlebih dahulu?? saintis??

Petikan surah Al-Araf (2-5)

Inilah kitab diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada kerananya agar engkau memberi peringatan dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah Kami binasakan, siksaan Kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan Kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, " Sesungguhnya kami adalah orang orang yang zalim"

5 comments: